Tuyển dụng

Kế toán

Kế toán nội bộ công ty TNHH Âu Hy, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương:Ca 8 tiếng: 5.280.000 VNĐ - 5.880.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.600.000 VNĐ - 7.200.000 VNĐ/...

Xem tiếp

Nhân viên Marketing Online

Nhân viên Marketing Online công ty TNHH Âu Hy - Cửa hàng ốc kiểu - đồ chơi xe máy Tân Thành Online, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc.Mức lương: Ca 8 tiếng: 5.520.000 VNĐ - 6.000.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng:...

Xem tiếp

2 Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng công ty TNHH Âu Hy, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương: Ca 8 tiếng: 4.800.000 VNĐ - 5.280.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.000.000 VNĐ - 6.600.000 VNĐ/...

Xem tiếp

Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân siêu thị mini Tân Thành Online, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương:Ca 8 tiếng: 5.040.000 VNĐ - 5.520.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.300.000 VNĐ - 6.900.000...

Xem tiếp

Thợ sửa xe máy

Thợ sửa xe máy Tân Thành Online, yêu cầu phải rành về điện xe máy, biết hàn điện, chế đồ.Mức lương:Ca 8 tiếng: 6.480.000 VNĐ - 6.960.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 8.100.000 VNĐ - 8.700.000 VNĐ/ tháng* 03 tháng công ty...

Xem tiếp

Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng siêu thị mini Tân Thành Online, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương: Ca 8 tiếng: 4.800.000 VNĐ - 5.280.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.000.000 VNĐ - 6.600.000...

Xem tiếp