Tuyển dụng

Nhân viên chốt đơn đóng hàng

Nhân viên chốt đơn đóng hàng, không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trước khi nhận việc.Mức lương:Ca 8 tiếng: 4.800.000 VNĐ - 5.280.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.000.000 VNĐ - 6.600.000 VNĐ/ tháng* 03 tháng công ty xét tăng...

Xem tiếp

Cửa hàng trưởng

Cửa hàng trưởng công ty TNHH Âu Hy - Cửa hàng ốc kiểu - đồ chơi xe máy Tân Thành Online, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc.Mức lương: Ca 8 tiếng: 5.520.000 VNĐ - 6.000.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.900.000...

Xem tiếp

Kế toán

Kế toán nội bộ công ty TNHH Âu Hy, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việc nội bộ.Mức lương:Ca 8 tiếng: 5.280.000 VNĐ - 5.880.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.600.000 VNĐ -...

Xem tiếp

Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng công ty TNHH Âu Hy, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương: Ca 8 tiếng: 4.800.000 VNĐ - 5.280.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.000.000 VNĐ - 6.600.000 VNĐ/...

Xem tiếp

Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân siêu thị mini Tân Thành Online, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương:Ca 8 tiếng: 5.040.000 VNĐ - 5.520.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.300.000 VNĐ - 6.900.000...

Xem tiếp

Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng siêu thị mini Tân Thành Online, được hỗ trợ đào tạo cho những ứng viên không có kinh nghiệm làm việcMức lương: Ca 8 tiếng: 4.800.000 VNĐ - 5.280.000 VNĐ/ thángCa 10 tiếng: 6.000.000 VNĐ - 6.600.000...

Xem tiếp