Lòng kiếng Raider/ Satria TA Racing
3,255,000đ
Lòng + piston bạc Wave 53 mm SUM Racing
434,000đ
Lòng + piston bạc Exciter 135 62 mm Ban Jing
2,088,625đ
Lòng 68mm Raider Fi / GSX 150 / Satria Fi YCS chính hãng
3,146,500đ
Đầu bò Exciter 135 5 số 22/25 Super Head Uma Racing
9,439,500đ
Lòng + piston bạc Winner 150 62 mm Ban Jing
2,327,325đ