DEL0074

Ghi đông nhôm Drag mẫu 2 Der Racing - bộ

271,250đ

Unit:
bộ
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description

Ghi đông nhôm Drag mẫu 2 Der Racing là mẫu có thể tăng chỉnh được thích hợp gắn cho những xe xuống Drag, nhờ chất liệu nhôm đặc giúp xe nhẹ hơn và linh hoạt hơn, ghi đông nhôm Drag Der Racing có nhiều màu sắc giúp xe bạn thêm phần nổi bật và đẹp hơn