DEL0063

Ốc đĩa thắng lục giác đầu màu 6 ly - con

10,850đ

Unit:
con
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Ốc đĩa thắng lục giác đầu màu 6 ly là mặt hàng trang trí cho xe máy.Lắp được nhiều vị trí trên xe như dàn áo, đĩa thắng 5 lỗ của Honda, ... và bất kì đâu trên xe nếu có cùng kích cỡ 6x20.