DER0140

Ốc lục giác 4x12 inox 304 - con

5,425đ

Unit:
con
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Ốc lục giác inox 4x12 inox 304 Thailand thích hợp bắt nắp tay dầu và bàn thờ các dòng xe máy, sẽ đẹp hơn khi lắp kèm lông đền màu 4 ly.