DER0144

Ốc lục giác 5x15 inox 304 - con

6,510đ

Unit:
con
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Ốc lục giác 5x15 inox 304 Thailand thích hợp bắt dàn áo xe, sẽ đẹp hợp khi lắp kèm lông đền chén 5 ly.