DER0145

Ốc lục giác 5x20 inox 304 - con

6,510đ

Unit:
con
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Ốc lục giác 5x20 inox 304 Thailand thích hợp lắp dàn áo, đẹp hơn khi lắp kèm lông đền chén 5 ly.