DER0146

Ốc lục giác 5x30 inox 304 - con

8,680đ

Unit:
con
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Ốc lục giác 5x30 inox 304 Thailand thường dùng chung với lông đền chén 5 ly, lắp được trên móc treo đồ các dòng xe Honda.