Phuộc sau đôi Air Blade bình dầu trên Ohlins thường
1,400,000đ
Phuộc sau đôi Nice chính hãng Honda Thailand
2,387,000đ
Phuộc sau Nice thường
477,400đ
Phuộc trước Wave S110 Thailand
461,125đ
Phuộc sau đôi Wave mẫu C Racing Boy
2,061,500đ
Phuộc trước Wave S 110 Taiwan
542,500đ
Phuộc sau đơn Vario V Series dòng S (1 tăng chỉnh) RCB
2,387,000đ
Phuộc sau Wave bình dầu trên chân sắt mẫu C
2,235,100đ
Phuộc trước Wave nhỏ/ Wave alpha 100 Kaifa Thường
265,825đ
Vỏ phuộc trước không lò xo Raider Trusty
705,250đ
Núm tăng chỉnh nặng nhẹ phuộc trước LCM
325,500đ
Phuộc sau đôi Wave alpha 110 chính hãng Honda
759,500đ
Phuộc sau đơn Vario mẫu C Racing Boy
1,085,000đ
Pát kẹp phuộc gắn mắt mèo Zhi.pat
75,950đ
Phuộc sau đơn Mio 125 bình dầu trên Nitron
1,302,000đ
Phuộc trước Winner 150 Thường
759,500đ
Phuộc sau Vario/ Click/ Vision Nitron 1:1
954,800đ
Cao su eo phuộc trước Cub 81
8,680đ
Phuộc sau đơn Vario/ Click 150 bình dầu trên RPM
6,510,000đ
Phuộc sau đơn Eco Line Grande YSS chính hãng
2,604,000đ