DER0181

Số gãy Nova Dash Yoshimura - bộ

390,600đ

Unit:
bộ
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Số gãy Nova Dash Yoshimura Thailand thường dùng lắp cho xe chạy Drag, do tư thế ngồi thấp, bộ gác chân nếu vẫn để chỗ cũ sẽ rất khó điều khiển xe linh hoạt. Vì vậy, số gãy giúp bạn giải quyết vấn đề trên do bộ gác chân đã dời ra phía sau, cho tư thế bạn ngồi chồm ra phía trước, chân đạp thắng, móc số vẫn linh hoạt khi đi kèm bộ số gãy.