VPS0311

Tay kéo air Suzuki - cái

10,850đ

Unit:
cái
Sorry. This product is out of stock, however you can continute to order. We will process soon.
Product Description
Kích thước 6.6 mm được giải thích như sau:
- 6.6 là đường kính lỗ bắt tay kéo air vào thanh ghi đông.
* Được đo bằng đơn vị milimet
Dành cho: Các dòng xe Suzuki nếu có cùng kích cỡ.