Trợ lực Ohlins full pát
976,500đ
Cáp dây thắng sau xe đạp
21,700đ
Pát trợ lực sườn
119,350đ
Pát trợ lực cổ
217,000đ
Trợ lực sườn carbon + pát Matris China
976,500đ
Trợ lực cổ YCS Taiwan
2,604,000đ
Pát trợ lực cổ CNC
217,000đ
Trợ lực sườn Matris China
1,138,165đ
Trợ lực cổ Hyper Pro thường
575,050đ
Trợ lực trung tâm xi vàng Ohlins
2,289,350đ
Pát trợ lực CBR650F CNC Kengmac
694,400đ
Vỏ bọc cáp dây thắng xe đạp
21,700đ
Pát chữ U trợ lực cổ
97,650đ
Trợ lực cổ carbon + pát Matris China
976,500đ
Trợ lực cổ Matris China
1,029,665đ
Ty pen nâng yên Xiao Boshi VN
48,825đ
Trợ lực trung tâm xi vàng Scoot
1,519,000đ
Trợ lực trung tâm nhuộm màu Scoot
1,302,000đ